گزارش تصویری از حاشیه سفر نماینده دولت به ابرکوه 2