پیش بینی 105 شعبه اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و شورا در ابرکوه

سید نبی رسولی فرماندار شهرستان در ابتدای این نشست ضمن تبریک روز شورا، هفته کار و کارگر، هفته معلم و اعیاد شعبانیه، مهم ترین اتفاق ملی آتی را انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر عنوان کرد و افزود: انتخابات یکی از مظاهر قدرت جمهوری اسلامی ایران است که همواره با اصول اخلاقی همراه بوده است. انتخابات در ایران به شدت توسط رسانه های مختلف داخلی و خارجی رصد می شود، لذا برای برگزاری یک رقابت در بستر سلام نیازمند عزم ملی با رویکرد اخلاقی هستیم.

 

رسولی تصریح کرد: همه 6 کاندید ریاست جمهوری افرادی تأیید شده هستند که از فیلترهای قانونی از جمله شورای نگهبان با موفقیت گذشته اند و این درست نیست که یک کاندید را تا عرش رساند به تصور اینکه  او می تواند کشور را از تمامی مشکلات رهایی بخشد و یا کاندیدی را آنچان کوچک کرد، آنچنان که او کشور را به تباهی می کشاند.

 

فرماندار در رابطه با انتخابات در ابرکوه خاطر نشان کرد: در سطح شهرستان تعداد 47 شعبه اخذ رأی جهت انتخابات ریاست جمهوری و 58 شعبه جهت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و در مجموع 105 شعبه در نظر گرفته شده است.