براي اولين باردر مركز و جنوب ايران :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه به نقل از روابط عمومي دانشگاه آزاد؛ دكتر "علوي راد" رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه اظهار داشت،رشته اقتصاد در گرايش انرژي پس از حدود يكسال بررسي در وزارت علوم،تحقيقات و فناوري براي واحد ابركوه به تصويب رسيد .

 رئيس واحد ابركوه با اعلام اينكه اين واحد  دانشگاهي با داشتن 5 استاديار اقتصاد و بيش از 10 دوره فارغ التحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي اقتصاد  داراي ظرفيتي بالاتر از شرايط شوراي گسترش وزارت علوم براي پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد. به گفته عضو انجمن اقتصاددانان ايران ، در حال حاضر پتانسيل واحد در اين رشته به گونه ي است كه در آينده ي نزديك پذيرش دانشجو در ساير گرايش هاي اقتصاد بويژه مرتبط با موضوعات انرژي امكان پذير است .

دكتر علوي راد در پايان اعلام نمود با توجه  به عملياتي شدن طرح هدفمندي يارانه ها  در كشور، واحد ابركوه در چند سال آينده به قطب مطالعات  اقتصادي بويژه در حوزه مطالعات اقتصادي حامل هاي انرژي در مركز و جنوب ايران تبديل خواهد شد.