يازدهمین کانون بسیج اصناف استان یزد درابرکوه فعالیت خودرا اغاز نمود.

دوران دفاع مقدس را مثبت وموثر خواند وبابیان اینکه بسیج بعنوان یک تشکل اجتماعی  هرجا وهرنقطه ای که نظام اسلامی در تحقق اهدافش نیازمند حمایت عمومی داشته باشد  فورا ظاهر میشود از اصناف خواست دراجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که هدفی جز حمایت از اقشار اسیب پذیر جامعه ندارد همکاری لازم راداشته باشند.

مسئول سازمان بسیج اصناف استان یزد هم دراین مراسم بابیان اینکه درکلیه شهرستانهای استان کانون بسیج اصناف راه اندازی شده وتاکنون افزون بر 5هزار کسبه  بعضویت این کانونها درامده اند  هویت بخشی به اصناف -ایجادبازار اسلامی ورعایت انصاف دربازار راازاهداف تشکیل کانون بسیج اصناف برشمرد و گفت: اموزش فقه به کسبه برپائی نماز اول وقت دربازار واموزش  کسب روزی حلال به کسبه بویژه جوانان  از وظایف این کانونها میباشد .

سرهنگ غلامرضا حسن پور با بیان اینکه اصناف استان یزد دردوران دفاع مقدس چهارصد شهید تقدیم نموده تشکیل هیات های مذهبی اصناف برگزاری جلسات قرانی ویژه اصناف شرکت فعال در طرح راهیان نور کمک به نیازمندان از طریق تامین جهیزه نوعروسان و پشتیبانی ازفعالیت های فرهنگی درسطح استان را از برنامه های اتی سازمان بسیج اصناف استان برشمرد و افزود: بسیج اصناف همیشه ودرهمه حال یارو یاور انقلاب ودرراستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برمیدارد.