به گزارشروابط عمومي فرمانداري ابركوه دکتر محمدهادی فلاح زاده از اساتید دانشگاه در مراسم گرامیداشت سالروز 15 دی و گرامیداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به ابرکوه، اظهار کرد: برگزاری نکوداشت امری ضروری و نشان دهنده امتداد یک جریان است. در همین راستا به مسئولین پیشنهاد می شود از سال های آتی، این مراسم را ساعات غیر اداری برگزار کنند تا مراجعین به ادارات دچار مشکل و سردرگمی نشوند.وي همچنين ايراد نمود مسئله ولایت برخاسته از دین است و خاستگاه سیاسی و حکومتی ندارد فلاح زاده تصریح کرد: مسئله ولایت، پیروی از ائمه(ع) و جانشینان آنها، مسئله ای است دینی و برخاسته از خاستگاه، قرآنی و مذهبی، نه یک خاستگاه حکومتی و سیاسی. لذا اگر مردم برای بزرگداشت ایام الله های مختلف اهتمام می ورزند بخاطر این است که از دین آنان سرچشمه گرفته و آنچه موجب تداوم و انسجام انقلاب اسلامی شده است، جز روح مذهب و اصالت دینی جامعه نبوده است.