فوتسال در ابرکوه بمناسبت هفته بسيج

دراین دوره از مسابقات که درسالن ورزشی کوثر برگزار میگردد 60نفر از اعضای پایگاههای مقاومت تحت پوشش حوزه مقاومت بسیج شهدای محراب ابرکوه  درقالب 6تیم درمدت یک هفته در 4بازی با هم به رقابت خواهند پرداخت که درپایان از دوتیم راه یافته به مرحله نهائی یک تیم برنده انتخاب ومعرفی خواهدشد