به گزارش روابط عمومی فرمانداری سید نبی رسولی در اولین جلسه آموزشی و توجیهی سرشماری عمومی کشاورزی تاکید کرد: مسوولان اجرایی سرشماری اهمیت این طرح و نقش آمار و اطلاعات صحیح را برای روستاییان تبیین کنند.

وی با بیان اینکه جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی برای برنامه ریزان اقتصادی و کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: اطلاعات و آمار صحیح به ما کمک می کند برنامه ریزی صحیح و اصولی برای تامین نیاز کشاورزان و روستاییان داشته باشیم.

مدیر اجرایی طرح سرشماری شهرستان ابرکوه مهمترین هدف از اجرای این طرح را تعیین شاخص های آماری در حوزه کشاورزی اعلام و اضافه کرد: این سرشماری می تواند مجموعه وسیعی از اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی های کشاورزی را فراهم کند.

رسولی با اشاره به اینکه سرشماری عمومی کشاورزی برای نخستین بار به صورت الکترونیکی اجرا می شود، اظهار امیدواری کرد: این رویکرد باعث افزایش دقت اطلاعات، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت پردازش داده ها و کاهش زمان انتشار نتایج سرشماری شود.

سرشماری کشاورزی یکی از بزرگترین طرح های آماری ملی است که در کشور و به صورت همزمان از پنجم مهر ماه سال جاری تا 18آبان ماه به مرحله اجرا در می آید.