فرماندار ابرکوه؛ برتر حوزه کتاب و کتاب‌خوانی استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، فرماندار ابرکوه در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی برتر استان شد.

محمدهادی زارع‌زاده فرماندار ابرکوه، در حوزه انجمن کتابخانه‌های عمومی، برگزاری جلسات، پیگیری‌ها، مصوبات فرهنگی و... از بین شهرستان‌های استان یزد، عنوان مقام برتر را از آن شهرستان خود کرد.