را آهن اقليد-يزد

 

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري عصر ديروز جلسه اي در محل دفتر  شركت راه آهن با حضور آب منطقه‌اي ،منابع طبيعي و شركت دهياريها و به رياست "اسماعيل برزگرزاده" فرماندار برگزار شد.

در اين جلسه كه به در خواست شركت "موسسه فجر" پيمانكار پروژه راه آهن پروژه جهت بررسي و حل مشكل تامين آب شيرين مورد نياز تهيه بتن و تهيه مصالح در محل كارگاه برگزار شده بود در ابتدا مهندس عبدالحميدي توضيحاتي از فعاليت هاي انجام شده ارائه كرد و اظهار داشت براي تهيه بتن استاندارد به 25000 مترمكعب آب شيرين نياز است كه بايد با همكاري مسئولين شهرستان تامين گردد.

فرماندار نيز  بر حل سريع موانع موجود در اجراي اين پروژه ملي تاكيد كرد و مقرر شد نظرات ارائه شده جهت تامين آب شيرين و مصالح با همكاري آب منطقه اي و شركت دهياريها پس كارشناسي و توافق طرفين در اسرع وقت عملياتي شود.