صنایع دستی

 

نمدمالي كه روزگاري از هنرهاي بسيار مهم به ويژه در برخي مناطق كشور به شمار مي رفت، اين روزها در شرايط خوبي به سر نمي برد و تنها يك استاد نمدمال در كل استان يزد باقي مانده و در صورتي كه بي توجهي ها به اين هنر ادامه يابد، شاهد زوال اين هنر زيبا خواهيم بود، سرنوشتي كه اين روزها بسياري از هنرهاي سنتي را درگير كرده است. روز به روز بر تعداد هنرهای دستی فراموش شده کشور اضافه می شود و به نظر می رسد ثبت آنها در فهرست میراث معنوی هم که اخیرأ بازار پررونقی یافته، دردی را دوا نکرده است.

هنرهای دستی به درد آثار تاریخی دچار می شوند

حدیث نمدمالی و فعالان این هنر و صنعت در شهرستان ابرکوه و استان یزد نیز رنگ و بویی این چنین دارد.

در کاوشی کوتاه در فضای مجازی در می یابیم که تنها استادکار این صنعت در استان یزد در شهرستان ابرکوه به کار مشغول است که تاکنون کار و هنرش رسانه ای نشده و شاید هم گمنامان دیگری نیز در گوشه گوشه استان وجود داشته باشند که کسی کار آنها را ندیده است.

تلاش ها تنها به سمت ثبت میراث های ارزشمند خلاصه می شود

اخباری هم که از نمدمالی در استان یزد مخابره شده، تنها به تلاش برای ثبت این هنرصنعت شهرستان ابرکوه اشاره دارد و نه خبری از فراخوان برای آموزش این رشته به جوانان و علاقمندان جوان آن و نه برگزاری نمایشگاهی اختصاصی که بتواند مردم را با این صنعت آشنا کند.