صبح امروز توسط زارع زاده فرماندار ابرکوه صورت گرفت:

بازدید از چندین واحد تولیدی راکد و متوقف شده اعم از واحد صنایع غذایی و برنامه ریزی در خصوص راه اندازی مجدد

بازدید از روند بهره برداری واحد تولید خوراک دام به عنوان بزرگترین واحد تولید خوراک دام در استان و پیگیری مسائل و موانع پیشرو

بازدید از واحد صنعتی تولید انواع جت ها و دستگاه های رنگ رزی پارچه که به عنوان یک واحد نوآور و دانش بنیان در شهرستان شروع به کار کرده است

بازدید از واحد مونتاژ موتور سیکلت شهرستان که‌ تا یک ماه آینده در آستانه بهره برداری می باشد و در حال اخذ مجوز است.