شیرخوارگان حسینی در ابرکوه

محرم همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر استان درابرکوه برگزارشد.

دراین سوگواره مادران با پوشاندن لباس سبز برنوزادان  بر ساحت ملکوتی کوچکترین ومظلوم ترین شهید کربلا حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر(ع) ابراز ارادت کرده وبه عزدارا ی پرداختند.