شناسایی محل تجمع معتادین مواد مخدر در بافت های قدیمی و دفع خطرات آن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، ظهر امروز جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با حضور فرماندار، اعضای این شورا و برخی از ساکنین محله نبادان در مسجد چهارده معصوم علیه السلام برگزار گردید.

این جلسه در راستای شناسایی خانه های فروشنده مواد مخدر و محل تجمع معتادین در بافت های مخروبه و محله های قدیمی تشکیل و نسبت به دفع خطرات احتمالی آن تصمیماتی اخذ گردید.

پس از این نشست، فرماندار و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از برخی بافت های قدیمی و مخروبه محله نبادان سرکشی و بازدید کردند.

قابل ذکر است این اقدام در سایر محله های قدیمی جهت برقراری امنیت و زیبا سازی شهر در دستور کار مسئولین قرار دارد.