ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار برگزار شد

در ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک شهرستان به ریاست زارع زاده فرماندار ابرکوه انجام شد:

نصب تلفن گویا جهت رسیدگی به شکایات مردمی توسط اتاق اصناف

گزارش بازرسی های انجام شده در شش ماهه اول سال و گزارش کمبود دارو توسط کارشناسان مرکز بهداشت

گزارش وضعیت موجود کالاهای اساسی در شهرستان توسط جهاد کشاورزی

اعلام لیست نرخ دریافتی مهدکودک ها از والدین به فرمانداری جهت رسیدگی و نظارت، توسط آموزش و پرورش

تاکید بر اطلاع رسانی در خصوص فروختن تخم مرغ فقط به صورت کیلویی