دور سو م سفرهاي استاني هيأت دولت ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداري شهرستان ابركوه  به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري يزد ،"محمد رضا فلاح زاده" با اعلام این خبر گفت: رئیس جمهور، روز چهارشنبه وارد استان یزد می شود.استاندار یزد در خصوص مصوبات پیشنهادی سفر سوم هیات دولت به یزد اظهار داشت: ابتدا طی 19 جلسه، نظرات کارشناسان، مدیران، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و سپس نظرات کمیسیونها و کارگروه های استانداری  در این خصوص مورد جمع بندی قرار گرفت .وی افزود: مصوبات جمع بندی شده پس از ارسال به نهاد ریاست جمهوری، به وزارتخانه ها ارسال شد و وزارتخانه ها نیز نظرات خود را ارائه کرده و اصلاحات لازم صورت پذیرفت.فلاح زاده ادامه داد: این مصوبات در جلساتی در دو روز متوالی در تهران مورد بررسی نهائی قرار گرفت و توافقات حاصل شد.استاندار یزد همچنین از برگزاری جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور در روز دوشنبه-امروز-  با موضوع سفر سوم هیأت دولت به استان یزد خبر داد.بر اساس این گزارش، سفر رئیس جمهور به استان یزد، هشتاد و چهارمین سفر استانی وی است.