حضور استاندار یزد در منزل خانواده مرحوم؛ علی اصغر احمدی هنرمند مهردشتی

حضور استاندار یزد در منزل خانواده مرحوم؛ علی اصغر احمدی هنرمند مهردشتی شهرستان ابرکوه و تبریک عید به خانواده معظم ایشان