به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ابركوه هماهنگي برنامه هاي در دست اقدام حوزه درمان شهرستان با حضور فرماندار و برخي از مديران، صبح امروز در محل فرمانداري برنامه ريزي  شد.

در اين جلسه كه به منظور بررسي و هماهنگي اجراي دومين بيمارستان صحرايي، راه اندازي سايت اورژانس هوايي، پايگاه سيار انتقال خون برگزار گرديد، فرماندار با بيان پيگيري هاي بعمل آمده در زمينه پزشك متخصص، آمبولانس هاي بيمارستان، و تجهيزات مورد نياز درمان شهرستان بر پيگيري مديران ذيربط تاكيد و از دانشگاه علوم پزشكي خواست تا اين شهرستان را در زمينه هاي ياد شده حمايت ويژه نمايد.

وي برپايي بيمارستان صحرايي را زمينه مناسبي در بررسي و پيگيري مشكلات درمان خواند وافزود: چنين حركتي براي ابركوه كه داراي بعد مسافت تا مراكز درماني شهرها است ميتواند گره گشا باشد و ما نيز در جهت تسهيل در انجام برنامه ها هرگونه همكاري را انجام خواهيم داد.

در ادامه راه هاي همكاري دستگاهها در اجراي برنامه هاي در دست اقدام بررسي شد.

سيد نبي رسولي ضمن تقدير از دكتر احمد مختاري سرپرست سابق شبكه بهداشت و درمان، براي دكتر محمد حسين اكرمي، سرپرست جديد اين مركز آرزوي توفيق نمود.