جلسه مسکن در ابرکوه

مسکونی مهر تاکید نمود.

1451 واحد مسکونی طرح مسکن  مهربصورت ویلائی  با زیر بنای متوسط 100 متر مربع درشهرستان ابرکوه توسط نه شرکت تعاونی با پیشرفت فیزیکی قریب به 50 درصد درحال احداث میباشد که تعدادی از انها ازجمله 38 واحد  معلولین تا پایان  سال به متقاضیان تحویل داده میشود.