توديع و معارفه

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صبح امروز مراسم توديع و معارفه سرپرست بيمه تامين اجتماعي ابركوه با حضور "جميل حق پرست" مدير كل بيمه تامين اجتماعي استان در محل فرمانداري برگزار شد.در اين مراسم محمد رضا روحي پناه جاي خود را به عباس حميدي زاده سرپرست جديد شعبه تامين اجتماعي ابركوه داد.

ابتداي مراسم محمد رضا روحي پناه گزارش مختصري از فعاليتهاي 8 ساله خود را ارائه و  اظهار داشت كه 24000 نفر از شهروندان ابركوهي از خدمات بيمه تامين اجتماعي استفاده مي كنند كه حدود 55 درصد جمعيت شهرستان مي باشد.

اسماعيل برزگرزاده فرماندار ابركوه نيز ضمن قدرداني از تلاش و خدمات محمد رضا روحي پناه و توفيق روز افزون براي وي، بر  حل سريع مشكلات پيش روي شعبه ابركوه تاييد و راه اندازي بيمارستان تامين اجتماعي را از اولويت هاي كاري اين شعبه بيان نمود و تلاش و پيگيري مستمر در جهت بوقوع پيوستن اين مهم را از مسئولين امر خواستار شد.

در پايان پس از تشكر و قدرداني از رياست محمد رضا روحي پناه، سرپرستي جديد به عباس حميدي زاده ابلاغ شد.محمد رضا روحي پناه ادامه خدمت و فعاليت كاري خود را در شعبه بيمه شهرستان تفت ادامه خواهد داد.