تلفن شهرک مسکن مهرابرکوه

عادل فرماندار ابركوه به نقل از معاون توسعه ومهندسی شرکت مخابرات استان یزد ،در جریان بازدید از طرح مسکن مهر ابرکوه گفت: 1500 واحد مسکونی دراین شهرک دردست احداث میباشد که بمنظور رفاه حال ساکنین اینده ان    شرکت مخابرات یک مرکز تلفن با ظرفیت دوهزارشماره  دراین شهرک ایجاد خواهد شد .

مهندس حیدری نيز  با بیان اینکه ایجاد این مرکز   ده میلیاردریال هزینه دربرداشته افزود با راه اندازی ان تا پایان  سال 90  افزون بر 5هزار نفر از ساکنین شهرک میتوانند از خدمات متنوع  مخابراتی برخوردارشوند.