تشکیل ستاد برنامه ریزی وهماهنگی مراسم سالروز ورود حضرت امام رضا(ع) به ابرکوه

تاریخی از مدینه تامرو را باعث خیرو برکت برای مردم این شهرستان دانست و بر هرچه باشکوه تر برگزارشدن مراسم هفدهم ابانماه دراین  شهرستان تاکید نمود.

حضرت امام رضا(ع) درهفدهم ابان سال  195 هجری شمسی  مطابق با هشتم  جمادی الثانی 201 هجری قمری درسفر تاریخی خود ازمدینه به مرو در  ابرکوه بیتوته نموده که شیعیان ان حضرت دران مکان مسجدی احداث نموده که چند سالی است همزمان با این روز فراموش نشدنی درتاریخ ابرکوه   مردم مومن وولائی  این شهرستان مراسم بزرگداشتی دران مکان مقدس برگزار وبامولودی خوانی وقرائت زیارت خاصه امام رضا(ع) از کاروان نمادین ان  حضرت نیز  استقبال مینمایند.