فرماندار ابرکوه؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسماعيل برزگر زاده در ديدار كاركنان تامين اجتماعي ابركوه اظهار داشت: تامين اجتماعي در حقيقيت بدنبال استوار دايمي و امنيت خاطر مردم جامعه است .

وي بابيان اينكه تامين اجتماعي نقش بسيار ارزنده اي در جهت حفظ سلامت مردم دارد گفت : اسلام از ۱۴ قرن پيش هم رسيدگي به بيماران ، سالمندان و بي سرپرست را مورد تاكيد قرار داده است .

فرماندار ابركوه ادامه داد: براي امور درماني و حتي امور پيشگيري تامين اجتماعي يكي ازموضوعات مورد اميدواري جامعه است.

برزگر زاده تصريح كرد: خدمات تامين اجتماعي درهمه ابعاد حائز اهميت است و كار و تلاش اين سازمان بركسي پوشيده نيست و فعاليت اين سازمان ستودني است.

فرماندار ابركوه همچنين از مسئولان استان و مسئولان تامين اجتماعي درجهت راه اندازاي درمانگاه تامين اجتماعي ابركوه تشكر كرد و اظهار اميدواري كرد اين سازمان بتوانده بيش از پيش خدمات بهتري به مردم ارائه كند.

رئيس اداره تامين اجتماعي ابركوه در اين ديدار گزارشي از فعاليتها بخشهاي مختلف تامين اجتماعي ارائه كرد .

عباس حميدي زاده درحاشيه اين ديدار در گفتگو باخبرنگار ايرنا افزود: بيش از ۳۱هزار نفر در اين شهرستان از خدمات اين سازمان درقالب بيمه اصلي، تبعي و مستمر بگير استفاده مي كنند كه اين رقم نسبت به سال قبل ۱۴درصد افزايش

يافته است .

حميدي زاده افزود: بيش از ۶۰درصد از جمعيت شهرستان ابركوه از خدمات تامين اجتماعي بهره مند هستند .

اين مسئول گفت: در مجموع بيش از ۳هزارو۵۰۰ نفر زير پوشش بيمه مشاغل آزاد ، اختياري ، قالي بافي ، راننده برون ودرون شهري ، كارگر ساختماني ، خادمين مساجد ، نويسندگان ، كار آفرينان بنيادشهيد ، زنان سرپرست خانوار كميته

امداد و بهزيستي هستند.

وی همچنين تصريح كرد: ۵ هزار و ۱۰۰نفر هم زير پوشش خدمات بيمه كارگاهها مي باشند.

رئيس اداره تامين اجتماعي ابركوه از پرداخت ۷۹ميليارد و ۴۴۱ميليون ريال در سال گذشته خبر داد و تاكيد كرد : اين ميزان پرداختي در قالب مقرري بيكاري ، غرامت دستمزد، كمك بارداري ، اروتز و پروتز، كمك ازدواج ، كمك هزينه كفن و دفن مي

باشد.