برگزاری کارگاه اموزشی درس اخلاق با موضوع حجاب وعفاف درابرکوه

حجت الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه حیا عفت وحجاب را سه مقوله اصلی درمورد بانوان دانست وبابیان  اینکه دختران  وزنان درنظام اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردارهستند ودشمنان قصد ضربه زدن به هویت دختران ایرانی را دارند گفت: باید دراین زمینه هوشیار واگاه بود وبا الگو قراردادن سیره زندگانی حضرت زهرا(ع) وحضرت فاطمه معصومه(س) سعادت دنیا واخرت را برای خود رقم زنند ونقشه ها وتوطئه های دشمنان رانقش براب کنند.