برگزاری مراسم شبی باقران دردانشگاه ازاد اسلامی واحد ابرکوه

از روحانیون اعزامی از قم مناسبت های یوم الله سیزدهم ابان را گرامی داشت وبابیان اینکه قران نوری است که هرگز خاموش نمی شودبه دانشجویان توصیه نمود قدر جوانی تان بدانید ودردروران طلائی عمر خود با تمسک به قران وعمل به دستورات ان وبا همت وکار مضاعف  قله های علم ودانش را یکی پس از دیگری فتح نمائید وایران اسلامی را همچون گذشته سرافراز وسربلند نگه دارید.