برگزاری رژه امدادی درابرکوه

اورژانش 115 اتش نشانی اب وفاضلاب گاز ومخابرات با بحرکت دراوردن وسایل نقلیه خود درمعابر اصلی شهر امادگی خودرا برای خدمات رسانی سریع وبموقع به شهروندان در حوادث وسوانح اعلام نمودند