به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، سید نبی رسولی فرماندار شهرستان گفت: برق 648 حلقه چاه كشاورزي ابركوه به مدت يك ماه قطع و هرگونه استفاده از آب كشاورزي تعطيل مي شود.

سيد نبي رسولي روز اظهار كرد: اين طرح براساس مصوب شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان ابركوه در جهت تقويت سفره هاي آب زيرزميني اتخاذ شده كه در دي ماه امسال اجرا  مي شود.

وي افزود: در دي ماه باتوجه به اينكه درختان ميوه و همچنين مزارع گندم نيازي به آب ندارند، لذا زمان اجراي اين طرح بهترين موقع در جهت تقويت سفره هاي آب زيرزميني است.

رسولي خاطرنشان كرد: برداشت هاي بي رويه و غير اصولي از منابع آب زير زميني دركنار خشكسالي هاي پياپي، موجب افت شديد سطح آب زيرزميني شده است.

نماينده عالي دولت در ابركوه ادامه داد: اين شهرستان 15سال است كه با معضل خشكسالي روبرواست و كشاورزان ابركوه با خشكسالي دست و پنجه نرم مي كنند.

فرماندار ابركوه تغيير الگوي كاشت محصولات كشاورزي را از برنامه هاي اولويت دار اين شهرستان براي مقابله با بحران كم آبي دانست.

اين مسئول خاطر نشان كرد: سالانه بيش از 150ميليون متر مكعب از منابع آب زيرزميني دشت ابركوه پمپاژ مي شود كه بيش از 96درصد آن در بخش كشاورزي استفاده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: هم اكنون 648 حلقه چاه كشاورزي و 11رشته قنات، منابع آب بخش كشاورزي شهرستان ابركوه است.

مدير جهاد كشاورزي ابركوه تصريح كرد: بخاطر کاهش شديد منابع آبي بسياري از قنات ها شهرستان ابركوه خشك شده است و در 40سال گذشته از مجموع 91رشته قنات ابركوه هم اكنون 11رشته آن آب دارد و مابقي خشكيده است.

كشاورزان خطه كويري ابركوه سالانه 190هزارتن محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلاتي توليد مي كنند.