بررسی وضعیت پخت و کیفیت نان در جلسه کارگروه آرد و نان

در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با حضور معاونین فرماندار انجام شد:

 پیگیری نصب تابلو ساعات کار آن تعداد از نانوایی هایی که تاکنون اقدام ننموده اند.

 افزایش و کاهش سهمیه برخی نانوایان به عنوان تشویقی و تخلف به تناسب تعطیلی آن ها

 اختصاص مقداری آرد جهت عشایر شهرستان

نظارت بر واحدهای خشکه پزی شهرستان به منظور جلوگیری از پخت نان خشکه با آرد دولتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، در جلسه صبح امروز چارشنبه کارگروه آرد و نان که با حضور معاونین فرماندار ابرکوه برگزار شد، اعضای این جلسه نسبت به بررسی وضعیت پخت و کیفیت نان پرداختند.