بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان از پروژه های حوزه پیشگیری سیلاب

مدیرکل مدیریت بحران استان و بخشدار مرکزی صبح امروز با حضور در روستاهای مریم آباد، هروک، تیزوک، فیروزآباد و ده عرب از مسیل ها و بند خاکی در حوزه بخش مرکزی بازدید کردند.

در این بازدیدها ضمن ارئه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص سیلاب اخیر، مسئولین استان و شهرستان از نزدیک در جریان روند فعالیت ها در این حوزه قرار گرفتند.