بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از خوابگاه های دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز دکتر خطیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از خوابگاه های دختران و پسران دانشکده پیراپزشکی ابرکوه بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و رئیس دانشکده پیراپزشکی ابرکوه حضور داشتند به بررسی مشکلات خوابگاه ها پرداخته شد.