بازدید از نمایشگاه صنایع دستی درمهردشت

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی درمهردشت

روابط عمومی فرمانداری ابرکوه گزارش می دهد 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  شهرستان ابرکوه معاون فرماندار به همرابخشدار بهمن از نمایشگاه صنایع دستی واقع درمهردشت بازدید بعمل آوردند .این نمایشگاه بیشتر آثار وصنایع دستی  مردم شهرستان را به تصویر کشیده است لازم به ذکر است همراه با این نمایش آثار دستی طبخ آش نیز صورت می گیرد .این نمایشگاه توسط مجمع فرهنگی سروین مهردشت تدارک دیده شده است .