به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، با حضور مسئولين كميته هاي شش گانه ستاد اوقات فراغت شهرستان ابركوه از طرح ها و كلاس هاي آموزشي اين ستاد بازديد شد.

در بازديد هايي كه از مراكز فني حرفه اي، فرهنگي و هنري انجام شد از بازديدكنندگان از نزديك با فعاليت هاي مراكز در حوزه اي ياد شده آشنا شدند.

فرماندار ابركوه نيز در گفتگويي با روابط عمومي فرمانداري اظهار داشت: امسال حوزه فعاليت مراكز ما در ستاد و كميته هاي شش گانه با محوريت حرفه آموزي بوده است.

سيد نبي رسولي در زمينه حمايت هاي دولت به حرفه آموزان گفت: حرفه آموزان با داشتن مدارك لازم به صندوق كارآفريني اميد جهت دريافت تسهيلات معرفي مي شوند.

يا دآور مي شود كه در شهرستان ابركوه با بيش از 180 كلاس هنري، حرفه آموزي، فرهنگي  و ورزشي برنامه هاي اوقات فراغت جوانان پيگيري و در حال اجرا مي باشد.