خبر تكميلي ؛

به گزارش روابط عمومي فرمانداري به نقل از خبر روز دوشنبه خبرنگار ايرنا ؛ اين هيات به اتفاق معاون عمراني استاندار، جمعي از كارشنان ومديران بخش كشاورزي استان باحضور درمنطقه بحراني شرق ابركوه از نزديك حجم خشكسالي كشاورزان اين منطقه مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند .
در اين بازديد كه امام جمعه ،معاون فرماندار وجمعي از مسئولان بخش كشاورزي ابركوه حضور داشتند تعدادي از كشاورزان خطاب به رئيس و اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس مسائل و مشكلات بي آبي اين منطقه را بيان كردند و خواستار انتقال آب به شش روستاي شرق ابركوه كه كشاورزي آنان درمعرض نابودي قرار دارد شدند.
درحاشيه اين گزارش نماينده مردم شهرستان هاي مهريز ،خاتم ،بافق ،بهاباد و ابركوه در مجلس شوراي اسلامي درگفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا گفت: اعضاي كميسيون كشاورزي و معاونان وزارت جهاد كشاورزي در سفر به ابركوه و ديگرمناطق استان بازديد خواهند كرد.
كاظم فرهمند با اشاره به اهداف اين سفر كه بيشتر آشنايي هرچه بيشتر كميسيون كشاورزي و معاونت توليدات گياهي و امور دام ، مديركل امور آب وخاك و جمعي از كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي با وضعيت وبحران خشكسالي ابركوه و ديگر مناطق استان است، ادامه داد: در بازديد از چند نقطه بحراني استان كه پتانسيل ها وچالشها رانشان مي دهد و مسئله خشكسالي وهمچنين تمديد وامهاي كشاورزي بررسي قرار مي گيرد .
نايب رئيس كمسيون كشاورزي مجلس با اشاره به بحران خشكسالي استان يزد كه در سطح كشور بي سابقه و ميزان خسارات آن هم بسيار گسترده تر است ،تصريح كرد: توجه بيشتر و نگاه علمي به بخش كشاورزي و تسريع دررفع مسائل ومشكلات بخش كشاورزي استان يزد درمجلس باحضور وزراي مربوطه و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور ومسئولين استان بررسي وتصميات لازم اتخاذ خواهد شد.
اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس و جمعي از معاونان وزير جهاد كشاورزي از نزديك درخت سروچهارساله ابركوه راديدن كردند و براي حفاظت بيشتر اين موجود زنده روي كره زمين تاكيد كردند