از تجلیل کارمندان نمونه جشنواره شهید رجائی درشهرستان ابرکوه

شهید رجائی درشهرستان ابرکوه تجلیل شد.

دراین مراسم بااهدا لوح سپاس وهدایائی از سعید اکبرزاده مدیر جهادکشاورزی- دکتر قاسم موحدی رئیس اداره بهزیستی و محمد زارع رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بعنوان مسئولین واحد های اداری نمونه  و سید محسن پورسید مدیر امو راب وفاضلاب شهری دکترمحمد هادی فرحزادی مسئول مرکز بهداشت وخانم عصمت اکرمی مدیر مدرسه راهنمائی نمونه دولتی شبانه روزی الزهرا(س) بعنوان واحد های عملیاتی نمونه  و علی عزیزی رئیس اداره مخابرات بعنوان مدیر نمونه شهرستان و حسین سربازیان کارمند اموزش وپرورش و خانم عظیمه ادمی کارمند فرمانداری بعنوان کارمندان نمونه شهرستان ابرکوه  در سال 88 تجلیل شد.