ابركوه در اربعين سالار شهيدان غرق سوگ و ماتم شد

به همين مناسبت عزاداران حسيني در تكايا، مساجد، و حسينه ها به عزاداري پرداختند. عزاداران با برافراشتن بيرق و پارچه سياه بر سر در منازل و اماكن عمومي خاطره حماسه خونين كربلا را گرامي داشتند و هيات هاي زنجير زني وسينه زني به شيوه سنتي سوگواري كردند. در ابركوه  طبق معمول ساليان گذشته، هيأت هاي عزاداري محلات مختلف با حضور در مساجد وتكايا به عزاداري پرداختند . در اين روز مراسم عزاداري سالار شهيدان در فضايي معنوي برگزار شد. به مناسبت اربعين حسيني طبق سنت ديرينه آش نذري در برخي محلات شهرابركوه ومهردشت  تهيه و توزيع شد.