تشکیل چهارمین جلسه شورای مسکن شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز چهارمین جلسه شورای مسکن شهرستان ابرکوه به ریاست فرماندار و باحضور اعضا برگزار شد.

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد:

- بررسی زمین های پیشنهادی در شمال شرق و غرب شهر مهردشت در خصوص طرح نهضت ملی مسکن

- ایجاد راه دسترسی به سایت ۱۸ هکتاری مهردشت

- برنامه ریزی جهت دفع آب های سطحی در غرب سایت ۴۰ هکتاری(فاز ۵) و شرق شهرک صنعتی ابرکوه

- پیگیری انشعاب آب به متقاضیان سایت ۴۰ هکتاری نهضت ملی مسکن