با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان صورت گرفت؛

تشکیل دومین جلسه شورای مهارت شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز دومین جلسه شورای مهارت شهرستان با حضور فرماندار و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل شد.

بیان اهداف تشکیل شورای مهارت شهرستان، ارائه گزارش عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان، تشریح و تبیین طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و اعطای ابلاغ اعضای شورای مهارت شهرستان از اهم دستورکارهای این جلسه بود.