به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات ابرکوه، پس از اعلام پایان رأی گیری و شمارش آراء در شعب، مسئولین هر شعبه صندوق ها، اقلام رأی گیری و دستگاه های احراز هویت را به فرمانداری ابرکوه تحویل دادند .


IMG_3387.jpg IMG_3356.jpg IMG_3361.jpg IMG_3366.jpg IMG_3372-1.jpg IMG_3373.jpg IMG_3374-1.jpg IMG_3390.jpg
بله