با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد صورت گرفت؛

برگزاری جلسه رویداد آبی و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز جلسه رویداد آبی و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ابرکوه با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد و فرماندار ابرکوه برگزار شد.

از اهم دستورکارهای این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارائه خلاصه ای از وضعیت منابع آب شهرستان و اقدامات حفاظتی انجام شده توسط اداره منابع آب ابرکوه

- ادامه ترمیم و بهسازی بدنه بند رحیم آباد

- نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های صنعتی و شرب

- اجرای طرح تحویل حجمی منطبق بر سند سازگاری با کم آبی

- مطالعه سراسری رودخانه ها و رفع تصرفات

- نحوه اجرای شیوه نامه مدیریت توأمان منابع آب و مصرف برق چاه های کشاورزی