بازید از چندین پروژه صنعتی در ابرکوه و بررسی مشکلات آن ها

ساعتی پیش زارع زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ابرکوه از چندین طرح و پروژه صنعتی در شهرستان به شرح ذیل بازدید به عمل آورد:

بازدید از احداث اولین سردخانه شهرستان در دهستان فراغه در زمینی به مساحت ۲۳ هزار متر مربع که عملیات اجرایی این پروژه در دست اقدام است.

بازید از بزرگترین پروژه صنعت نساجی استان در  ناحیه صنعتی ابرکوه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و بررسی روند پیشرفت و عملیات اجرایی و عمرانی این پروژه