بازدید معاون فرماندار ابرکوه از چندین واحد تولیدی_صنعتی

صبح امروز توسط معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ابرکوه صورت گرفت؛

بازدید از چندین واحد تولیدی_صنعتی کوچک در سطح شهرستان و بررسی مسائل و‌ مشکلات آن ها

بازدید از پروژه ساختمان بازداشتگاه شهرستان ابرکوه با زیر بنایی حدود ۶۰۰ متر مربع و بررسی روند پیشرفت این پروژه