در این نشست که "سید عبدالمجید قائم محمدی "مشاور محترم استاندار و دبیر شواری هماهنگی روابط عمومی های استان نیز حضور داشت "علی عزیزی" رئیس مخابرات شهرستان در ابتدا سخنانی در خصوص نقش اهمیت و جایگاه

روابط عمومی در جامعه ایراد کرد.

عزیزی از روابط عمومی بعنوان یک رابط صادق و امانتدار و پل ارتباطی بین مسئولین با مردم و بلعکس یاد کرد و نگاه ویژه مسولین و مدیران به این بخش و اهمیت قائل شدن به روابط عمومی را موجب رضاتمندی هر دو طرف دانست.

 

مشاور محترم استاندار و رئیس روابط عمومی استانداری نیز در سخنان خود اظهار داشت:

جهت ایجاد نشاط،شادابی،امید و بهره وری در سازمان،اداره و در کل جامعه، لازم است روابط عمومی ها فعال و پویا شوند و با اجرای برنامه های متنوع که در این بخش قابل اجراست به این هدف کمک نمایند.

وی افزود: تحرک و پویایی یک نهاد یا سازمان ارتباط مستقیم با مبحث روابط عمومی دارد، بطوری که این پویایی و نشاط مستلزم تلاش،اراده و پشتکار مسئولین روابط عمومی در آن نهاد یا سازمان است که در شرایط گوناگون میتوانند با

حداقل امکانات موجود کاملترین و بهترین کارها را انجام داده و در جهت دستیابی به این مهم که همان ننشاط و تحرک است،نقش ایفا نمابند.

قائم محمدی در ادامه به نقش و اهمیت جایگاه آموزش در بحث روابط عمومی نیز اشاره کرد و از کلاسهای آموزشی بعنوان یکی از اقدامات بنیادی و تاثیرگذار که میتواند در راستای افزایش بهره وری و کارایی یک سازمان نقش داشته باشد یاد

کرد.

دبیر شواری هماهنگی روابط عمومی های استان در پایان گزارشی مختصری از اقدامات صورت گرفته این شورا ارائه نمود که برگزاری 40 نشست آموزشی در سطح مدیران،کارشناسان و مسئولان روابط عمومی های ادارات و برگزاری دو

جشنواره روابط عمومی های برتر استان را میتوان بعنوان شاخص نام برد.

در حاشیه این نشست آموزشی برنامه های متنوع دیگری نظیر تک نوازی،مسابقه،رونمایی از لوگوی شواری هماهنگی روابط عمومی های ابرکوه و پخش نماهنگ عملکرد اداره مخابرات نیز برگزار گردید.