ارتباط با ما فرمانداری ابرکوه

محمد حسین امامی
فرماندار ابرکوه
 

ملاقات عمومي با مردم:روزهاي يكشنبه هر هفته