توديع و معارفه

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صبح امروز مراسم توديع و معارفه سرپرست شبكه دامپزشكي ابركوه با حضور حدادزاده مدير كل دامپزشكي استان در محل فرمانداري برگزار شد و در اين مراسم دكتر احسان آقاباباي جاي خود را به دكتر علي فاتحي نيا سرپرست جديد شبكه دامپزشكي ابركوه داد.

در اين مراسم دكتر آقابابايي سرپرست دامپزشكي ابركوه گزارش مختصري از فعاليتهاي 23 ماهه خود را ارائه و يكي از عمده ترين مشكلات پيش روي شبكه دامپزشكي ابركوه را كمبود نيروي انساني عنوان كرد كه باعث بوجود آمدن نواقصي در امر خدمت رساني شده است. 

عادل فرماندار ابركوه نيز ضمن قدرداني از تلاش و خدمت دكتر احسان آقابابايي و توفيق روز افزون براي وي بر  حل سريع مشكلات پيش روي شبكه دامپزشكي تاييد كرد.

وي موضوع كشتارگاه صنعتي ابركوه و تامين نيروي انساني را با دكتر حدادزاده در ميان گذاشت و مدير كل دامپزشكي استان نيز اظهار داشت؛ در مورد كشتارگاه چنانچه بخش خصوصي آمادگي خود را در اين زمينه اعلام دارد اين شبكه همكاري مناسب و لازم در اين زمينه را انجام خواهد داد.

در پايان متن پيام تشكر و قدرداني مدير كل  قرائت شد و  سرپرستي جديد به دكتر علي فاتحي نيا ابلاغ شد.