15 میلیارد ریال صرف توسعه ومرمت بقاع متبرکه امامزادگان

مساجد استان میشود.مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان درابرکوه گفت: دردورسوم سفر هیات دولت به استان  یزد هم اعتبارات بیشتری دراین زمینه جذب خواهیم نمود.حجت الاسلام حاتمی که از بقعه متبرکه امامزادگان شهیدان ابرکوه بازدید مینمود بابیان اینکه تاکنون  طرح جامع بیست امامزاده استان تهیه گردیده  صدور اسناد موقوفات  احیاو بهسازی موقوفات اجرای بهتر نیات واقفین رسیدگی به وضعیت مال الاجاره ها وبه روز رساندن اجاره هارا از دیگر فعالیتهای اداره کل اوقاف وامور خیریه استان برشمرد وافزود: پایان سالجاری عملکرد این اداره کل درزمنیه احیا موقوفات را منتشر خواهیم کرد.وی با بیان اینکه هفته اخر صفر همزمان با دوازدهم بهمن ماه بعنوان هفته وقف نامگذاری شده به برنامه های گرامیداشت  این هفته اشاره کرد وگفت در همایش وقف چشمه همیشه جاری  که دراین هفته برگزارخواهدشد از واقفان نمونه وفعالان عرصه وقف تجلیل میگردد.مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان یزد  برگزاری مسابقات قران راازدیگر برنامه های هفته وقف برشمرد نمود وگفت: مسابقات  قران ویژه خواهران در پنجشنبه همین هفته برگزارومسابقات  ویژه برادران درپنجشنبه اینده برگزارخواهدشد .