به گزارش روابط عمومی فرمانداری احمد اخوندی در خصوص کلاس های آموزشی سرشماری کشاورزی 93 اظهار داشت: کلاس های آموزشی برای ماموران سرشماری عمومی کشاورزی در ابرکوه با موفقیت برگزار شد.

وی با بیان اینکه با برگزاری کلاس‌های آموزشی، ماموران سرشماری کشاورزی در ابرکوه تمام آموزش‌های لازم را فرا گرفتند، افزود: این در حالی است که تمام ماموران هم اکنون آمادگی لازم برای شرکت در سرشماری را دارند که افراد آموزش دیده در 10 حوزه مشخص شده ه اقدام خواهند کرد.

آخوندی با بیان اینکه سرشماری عمومی کشاورزی در ابرکوه همزمان با سراسر کشور، روز پنجم مهر ماه آغاز می‌شود، گفت: این سرشماری 45 روز به طول می‌انجامد.

معاون فنی آموزشی سرشماری کشاورزی در ابرکوه با اشاره به برگزاری سرشماری عمومی کشاورزی به صورت الکترونیکی، ادامه داد: این امر دقت در سرشماری را دوچندان می‌کند.

آخوندی اظهار داشت: در این راستا  8  نفر کارشناس عضو ستاد و 10 نفر مامور آمارگیر در این سرشماری فعالیت خواهند داشت.