کانون مداحان ابرکوه

دراین انتخابات که 107 مداح وشاعر اهل بیت عصمت وطهارت (ع) حق شرکت داشتنداز بین هفده کاندید 5نفر بعنوان اعضای اصلی ودو نفر اعضای علی البدل  کانون مداحان ابرکوه برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

رضا قنبری-عبدالرسول کبرائی- سید هاشم حسینی محمدرضا سلیم زاده و احمد امیدی بعنوان اعضای اصلی این کانون معرفی شدند.