به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه چهارمین جلسه شورای ترافیک با ریاست آقای محامدی سرپرست فرمانداری وبا  حضور دیگر اعضا در تاریخ1396/07/30در محل فرمانداری تشکیل گردید

در این جلسه آقای محامدی سرپرست فرمانداری ابرکوه سخنانی پیرامون مصوبات شورای ترافیک وهمدلی اعضا در خصوص اجرای به موقع این مصوبات بیان نمودودر ادامه مقرر گردید اجرای طرح ورودی فرمانداری از سمت میدان شهیدان آدمی با جدیت بیشتری توسط شهرداری ابرکوه دنبال گردد وهمچنین مقرر گردیدورودی ابرکوه از سمت یزد(تقاطع 15دی)تازمان اجرای طرح اصلی جهت جلو گیری از بروز خطر ,با همکاری شهرداری واداره راهداری وحمل ونقل جاده ای  نسبت به حذف پیچ هندلی واصلاح مسیر اقدام لازم بعمل آورند ودرخصوص رفع نواقص بلوار جمهوری اسلامی(کمربندی)مقررشد کارشناسان شهرداری وفرمانداری وپلیس راهور نظر نهایی خود در خصوص بستن بریدگی های مورد نظر در جلسه بعدی اعلام نمایند.