به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه محمد كاظمي نسبت فرماندار ابركوه در پيامي ويدئويي گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط دولت در شهرستان ابركوه را تشريح كرد.Download فیلم