همایش اعضای بسیج مهندسین ابرکوه

بسیجی فعال تجلیل شد.

دراین  مراسم که فرماندار جمعی از مسئولین و دویست نفر از اعضای کانون بسیج مهندسین شهرستان ابرکوه حضور داشتنددشتی رئیس سازمان بسیج مهندسین استان یزد بابیان اینکه بسیج مهندسین از جمله رده های تخصصی نیروی مقاومت بسیج است که درکنارسایر قشرها درامر جذب اموزش  سازماندهی وبکارگیری مهندسین درعرصه های مختلف دفاعی فرهنگی اجتماعی وفنی فعالیت داردگفت: ارتقا کارامدی فعالیت های فنی ومهندسی بمنظور خدمت رسانی بهتر به مردم ارتقا معرفت دینی وبصیرت سیاسی واخلاق حرفه ای مهندسین تعمیق ونشر فرهنگ  ارزشها وتجربه های دفاع مقدس درجامعه مهندسین حمایت از مهندسین بسیجی نظریه پرداز ونخبه و کمک به ترویج واحیای معماری اسلامی ایرانی  از جمله اهداف این سازمان میباشدو سازمان بسیج مهندسین افتخار داردبا ادامه راه پرافتخار شهدا و با لبیک به رهنمود های رهبر معظم انقلاب  مبنی بر جهادعلمی ونهضت نرم افزاری  با تلاش گسترده د رمجامع علمی وبین المللی حضور ی فعال د اشته باشد.

فلاحزاده مدیر کل تعاون استان یزد هم دراین همایش بابیان اینکه با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  از سوی رهبر معظم انقلاب  زمینه های لازم برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون د راقتصادملی  در 5سال اینده فراهم امده  جایگاه ونقش شرکت های تعاونی در موفقیت کارافرینان را یاداور شدو گفت:  مهندسین جوان میتوانند با مراجعه به ادارات تعاون وتشکیل تعاونی از تسهیلات لازم بمنظورایجاداشتغال برخوردارشده وزمینه وحضور موثر  خود در نظام فنی ومهندسی  کشور رافراهم اورند.