همایشی با انواع مواد مخدر وراههای پیشگیری ودرمان اعتیاد

مخدر وراههای پیشگیری ودرمان اعتیاد اشنا شدند.

دکتر صالحی زاده کارشناس مبارزه با مواد مخدر استان یزد  دراین همایش بابیان اینکه مواد مخدر به سه  نوع سستی زاها ( تریاک کراک مرفین و هروئین ) توهم زاها ( حشیش گراس ماری جوانا و ال اس دی ) و محرکها ( کوکائین وقرص های اکستازی شیشه ) تقسیم میشوند علل گرایش افراد به مواد مخدر را  اعتماد به نفس پائین تزلزل درتصمیم گیری نگرش مثبت به مواد مخدر عدم مسئولیت پذیری- عدم پایبندی مذهبی وباورهای نادرست د ر مورد مصرف مواد مخدردانست وگفت: بیماری های کبدی  کلیوی قلبی خونی سو تغذیه سندرم های حاد مغزی وصرع اشکال درحافظه وازبین رفتن تمرکز واختلالات تشخیصی  افسردگی و اضطراب از جمله عوارض اعتیاد به موادمخدر مي باشد.